• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo
Văn bản liên quan

Quyết định Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
16/06/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
15/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
28/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT Ban hành Danh mục mô đun bồi dưỡng giáo viên dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật cấp tiểu học (Bổ sung vào khối kiến thức tự chọn của Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học)

Ngày ban hành:
01/01/1970
Ngày hiệu lực:
20/10/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực